Имате спешна нужда от финансиране?

Ние ще Ви предложим решение за бързо решаване  на Вашите текущи нужди.

Ще ви предоставим условията на различните финансови институции – срокове, лихви, размер на кредита.

Ще ви разясним различните форми на обезпечение – с поръчител, с превод на работна заплата  или срещу залог на парични средства.

Какви са вариантите на допълнително кредитиране?

  • овърдрафт – вид краткосрочен заем към сметка на картодържател, по която той редовно превежда суми
  • кредитни карти – с автоматично възобновяем кредитен лимит, за ползване в страната и чужбина.