Какви са ипотечните решения?

ипотечни кредитиЦелеви ипотечни кредити - този вид кредит е предназначен за физически лица, които желаят да закупят собствено жилище, да ремонтират свой имот, да инвестират в имот при наличния спад на цените или да ползват средствата от кредита за покриване на текущите нужди:

  • жилищен кредит – за покупка на недвижим имот, готов или в процес на строителство
  • кредит за строителство – на еднофамилни къщи върху терен, който е собственост на клиента
  • кредит за ремонти и довършителни работи
  • кредит за рефинансиране на друг ипотечен заем

Нецелеви ипотечни кредити – предоставят се средства на база на ипотека на недвижим имот без да се конкретизира тяхното предназначение