Ние ще Ви консултираме как да вземете най-правилното решение, като ви изготвим сравнителни оферти на най-добрите предложения на банковия  пазар.

Какво Ви предлагаме?

  • Консултация с кредитен специалист и предварителна оценка на вашите възможности за кредит.
  • Избор на банка и конкретни параметри – срок, погасителен план, лихвени проценти.
  • Съдействие при подготовка на необходимите документи за получаване на кредит.
  • Контрол по получаване на решение от страна на банката.

Нашите консултанти ще са на Ваше разположение, предоставяйки Ви цялата информация за продуктите и услугите, които Ви интересуват, и ще Ви съпътстват в процеса на кандидатстването за тях.