ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП  ЕООД, е консултантска фирма създадена през 2007 година. Екипът ни е изграден от висококвалифицирани специалисти с практически доказан опит и умения, свързани с предоставяне на консултантски услуги в сферата на:

  • Предоставяне на информация за текущите финансиращи програми и за условията за кандидатстване.
  • Подготовката на проекто-предложения за кандидатстване за финансиране по  Оперативни програми на ЕС.
  • Координация и управление на проекти, финансирани по Оперативни програми на ЕС.
  • Маркетинг проучване на пазара.
  • Покупко-продажба на недвижими имоти.
  • Банково кредитиране.

В своята дейност ние се стремим да подхождаме индивидуално към всеки наш клиент, като се съобразяваме с неговите конкретни възможности, потребности и изисквания. Разработената от нас проектна документация отговаря на изискванията на финансиращата институция и е в съответствие с бизнес стратегията на нашите клиенти.

Приоритет в нашата дейност е да изграждаме и развиваме дългосрочно сътрудничество с клиентите, като се стремим да им осигурим навременна актуална информация за всяка нова стартирала програма.